Kompetent personal för hälsovårds service

NUOVO NORDIC HEALTH CARE SERVICES är ett framgångsrikt, privatägt företag, som sammanför finländska professionella inom hälsovården med kommunala och privata hälsovårdsdistributörer. Vår affärsverksamhet bygger på ett stort utbud av service.

Till att börja med kan nämnas, att vi rekryterar kompetent personal för den kommunala hälsovårdssektorn samt har ett nära samarbete med finska kommuner. Förutom servicen till den offentliga vårdsektorn är vi också en av de största privata service-distributörerna inom hälsovården.

I Finland är vi kända för att leverera vårdservice av hög kvalitet. Det betyder att vi arrangerar ordinarie/regelbundna besök av hälsovårds personal till vårdhem och våra mentalhälsovårds enheter.

Vi bär också vårt ansvar för den unga generationen genom att erbjuda ett lätt tillgängligt mentalhälsovårdsprogram för unga. Förutom vård för ungdomar, erbjuder vi också mentalhälsovård för vuxna inom företagshälsovården.

Vi först och främst är ett privat ägt finländskt familjeföretag. Vår huvudägare, Jani Korpela M.Sc. (Econ.), är vår VD och styrelse ordförande. Som betydande aktieägare är han dagligen i direkt kontakt med vår centrala verksamhet, samtidigt som han huvudsakligen bär ansvaret för NUOVO NORDIC Hälsotjänster.

NUOVO NORDIC Hälsovårdsservice i siffror

  • Grundat år 2004
  • Databas över 10 000 professionella inom hälsovården
  • Omsättning (2013): 10 miljoner (EUR)
  • 270 anställda 2013