Att hjälpa den lokala hälsovården

Trots vårt avlägsna geografiska läge på norra halvklotet, är vi mycket medvetna om den konkreta brist på professionell personal inom hälsovården, som det råder i många länder. Vi vet också att många av dessa länder strävar efter, att erbjuda tillräckliga hälsovårdstjänster, t.ex. genom privata företag, som erbjuder medicinskt kunnande arbetskraft.

Vår vision är, att lindra den varaktiga bristen på hälsovårdspersonal i dessa länder, genom att exportera till dem finländsk högutbildad och språkkunnig hälsovårdspersonal . I praktiken innebär detta att man t.ex bemannar lokala hälsovårdscentraler med kompetenta finländska läkare för en bestämd tidsperiod.
Samtidigt erbjuder vi möjligheter till utbyte av expertis inom ramen för det globala hälsovårdssystemet.

Med nästan tio års erfarenhet av hälsovård, som näringsgren i Finland, är vi nu beredda att föra vår expertis utomlands! Vi är speciellt väl förberedda och ser att det finns det en god förutsättning för framgångsrikt samarbete med länder som har ett liknande hälsovårdssystem som i Finland.